> #title h1 a {display:block; height:120px;} #title h1 a .in {display:none;} #title h1 .in {display:none;}

מחשבות ורעיונות

  • למה נייר? ה"אני מאמין" של צביה פוני
  • כאמנית החיה ומתבוננת בסביבתי הפכתי את נייר המצוי בשפע לחומר גלם ביצירתי וביצירות תלמידי. אמנים יוצרים בחומר המצוי בסביבתם. אמנים רבים בני ימינו מוציאים את השראתם ונושאי יצירתם בהתבוננות בערמות אשפה ענקיות שכה שכיחות בכרך שלנו. במשרד הביטחון, למשל, גורסים את כל נייר שמסומן ב- "שמור" "מסווג" ו"סודי" ואילו אני מוצאת את היופי בפתיתים הקטנטנים הנערמים להם, או באיטריות הנייר הדקיקות הזורמות החוצה מהמגרסות.... לחץ להמשך המאמר

מאת צביה פונייונה הנביא ואני  

סיפורו של יונה הנביא תמיד ריתק אותי. חשבתי הרבה על חוסר הרצון לקבל את השליחות, על בעיית הנביא/המנהיג (פוליטיקאי, משורר או אמן) המנסה לשכנע ולהורות לעמו את הדרך הנכונה, על החשש שמא לא ישמעו בקולו או אפילו יתקיפו אותו. חשבתי על התופעה הניסית של השהיה בבטן הדג שלושה ימים בלי להתעכל על ידי מיצי הקיבה האופפים מכל עבר. אבל למה תופעה זו היא יותר ניסית מאשר ים גועש הנרגע לאחר זריקת "האשם", מהספינה אל מעמקי הים, או, יותר מאוחר, הגעתו של הדג ליפו ופליטת ה"הדייר" בחוף הנכון? יש הרי כל כך הרבה חומר למחשבה בספר הקטן הזה. אך סיפור יונה הנביא מעסיק אותי בעיקר מבחינת תופעת הסגירות, הקלאוסטרופוביה... לחץ להמשך המאמר

בחינוך הממ"ד ובמגזר הדתי בכלל, מקפידים לא לזרוק דברי קודש ישנים יחד עם פסולת רגילה. יש לגנוז את הדפים הקרועים והבלוים ולהטמין אותם במקום מתאים, מתוך כבוד למילה הכתובה בשפת הקודש. אם יש כבוד כזה לכתבי קודש, למה לא לעשות הסברה יעילה ולתעל את הכבוד והמשמעת העצמית הזאת גם לגבי נייר וסוגי פסולת אחרים? האם הכבוד ליצירתו של הקדוש-ברוך-הוא חשוב פחות מכבוד יצירות כתובות בידי האדם?  לחץ להמשך המאמר

צביה פוני  03-9303218  |  052-2243124   |    tsivia.pouni@gmail.com